Les dades de caràcter personal proporcionades per vostè i els que en qualsevol moment ens faciliti, seran incorporats a un fitxer automatitzat de dades titularitat de Supertronic, a fi de ser tractats en la mesura en què fossin necessaris o convenients per al desenvolupament de la relació jurídica que s’estableixi entre les parts i per a la seva utilització amb finalitats comercials, d’informació i publicitatis de tota menra de productes i serveis propis i aliens. En qualsevol moment, vostè podrà accedir a aquest fitxer amb la finalitat d’exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició respecte a les seves dades personals. Aquests drets podran exercitar-se mitjançant la comunicació escrita dirigida a la seu de la Societat dituada al c/Prat de la Manta 19, baixos, 08902 l’Hospitalet de Llobregat, Barcelona, Espanya.

L’acceptació de la present Política de Privacitat, implica l’autorització expressa a Supertronic per a la remissió de comunicacions comercials i ofertes promocionals per via electrònica, o qualsevol altre mitjà equivalent. En el cas que vostè no desitgi rebre comunicacions comercials per via electrònica, li preguem que ens ho comuniqui a través de l’enviament d’un correu electrònic a la següent adreça [email protected]

L’enviament de la seva informació personal a través de la present pàgina web implica el consentiment exprés i inequívoc per al tractament de les seves dades de caràcter personal en els termes exposats en la present Política de Privacitat. L’acceptació de la present Política de Privacitat, suposa així mateix l’acceptació de les Condicions Generals d’Ús d’aquesta pàgina web.

Les dades de caràcter personal proporcionades per vostè i els que en qualsevol moment ens faciliti, seran incorporats a un fitxer automatitzat de dades titularitat de Supertronic, a fi de ser tractats en la mesura en què fossin necessaris o convenients per al desenvolupament de la relació jurídica que s’estableixi entre les parts i per a la seva utilització amb finalitats comercials, d’informació i publicitatis de tota menra de productes i serveis propis i aliens.

En qualsevol moment, vostè podrà accedir a aquest fitxer amb la finalitat d’exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició respecte a les seves dades personals. Aquests drets podran exercitar-se mitjançant la comunicació escrita dirigida a la seu de la Societat dituada al c/Prat de la Manta 19, baixos, 08902 l’Hospitalet de Llobregat, Barcelona, Espanya. L’acceptació de la present Política de Privacitat, implica l’autorització expressa a Supertronic per a la remissió de comunicacions comercials i ofertes promocionals per via electrònica, o qualsevol altre mitjà equivalent.

En el cas que vostè no desitgi rebre comunicacions comercials per via electrònica, li preguem que ens ho comuniqui a través de l’enviament d’un correu electrònic a la següent adreça [email protected] L’enviament de la seva informació personal a través de la present pàgina web implica el consentiment exprés i inequívoc per al tractament de les seves dades de caràcter personal en els termes exposats en la present Política de Privacitat. L’acceptació de la present Política de Privacitat, suposa així mateix l’acceptació de les Condicions Generals d’Ús d’aquesta pàgina web.